Kiekot ovat rungon ohella pyörän tärkeimmät osat. Kiekko on navan, vanteen ja pinnojen muodostama kokonaisuus.
Kiekkoja valitessa on kiekkojen paino, aerodynamiikka ja jäykkyys tärkeimmät ominaisuudet. Pyörän painoa kannattaa vähentää juuri pyörivästä massasta.